Hotline : 0902358376

Địa chỉ : Trạm Kỹ Thuật 24 Quận Huyên TP HCM

Phần Mềm Reset Máy In Canon G1000 G2000 G3000 G1010 G2010 G3010 canon st5204+keygen

Link Tải Phần Mềm :canon st5204

phần mềm reset canon g1000 g2000 g3000

    • Mua Key Cài Đặt Phần Mềm Sử Dụng Vĩnh VIễn Trên 1 PC : 200k
    • Mua Trọn Bộ Phần Mềm Full KEYGEN Cho Kỹ Thuật Call : 0899.041.728

Bước 1: Vào Service Mode

Bạn phải đưa máy in vào chế độ Service Mode trước khi sử dụng phần mềm reset.

1. Tắt nguồn nhưng không rút điện.

2. Giữ nút giấy và bấm giữ nút nguồn.

3. Tiếp tục giữ nút nguồn và thả nút giấy ra.

4. Bấm nút giấy 5 lần rồi thả nút nguồn ra.

5. Bạn sẽ thấy 2 đèn không còn chớp qua lại nữa, lúc này máy bạn đã vào chế độ Service Mode.

Bước 2: Sử dụng phần mềm Reset

1. Chạy file “servicetool.exe” canon st5204

2. Bấm nút “Main”, rồi bấm nút “EEPROM Clear”, khi hộp thoại xuất hiện bấm nút “OK”

5. Xong tắt máy in đi bật lại ( Đôi khi phải tắt máy in đi 2 lần )